Трансферна дъска за преместване на инвалиди

142.00 лв. с включен ДДС