Пояс за временно или постоянно стомирани пациенти

83.00 лв. с включен ДДС