Детска ортеза за ръка с градуси за флексия и екстензия

282.00 лв. с включен ДДС

Детска ортеза за ръка с градуси за флексия и екстензия е направена специално за детската ръчичка. Настройва се от лекар, според необходимите градуси.