Ортеза с градуси за обездвижване на коляно

212.00 лв. с включен ДДС