Статична ортеза за ръка и пръсти-след инсулти

121.00 лв. с включен ДДС