Реклинационен корсет за фиксация на гръбнак

196.00 лв. с включен ДДС