Ножица за превързочни материали

36.00 лв. с включен ДДС