Медицински ортопедичен колан за кръст

158.00 лв. с включен ДДС