Дъска за преместване на инвалиди

102.00 лв. с включен ДДС