Тренажор за активна и пасивна рехабилитация

768.00 лв. с включен ДДС