Ортеза Миневра обездвижваща шийните прешлени

265.00 лв. с включен ДДС