Детски защитен ръкав за гипсирана ръка

32.00 лв. с включен ДДС

Детски защитен ръкав за гъпсирана ръка подходящ за продължителна употреба за добра хигиена.