Антидекубитална възглавница за инвалидни колички

113.00 лв. с включен ДДС