Опора за ставане и сядане от тоалетна

365.00 лв. с включен ДДС