Опора за ставане и сядане от тоалетна

435.00 лв. с включен ДДС