Стремена на Павлик при лечение тазобедрена става 13

63.00 лв. с включен ДДС