Стремена на Павлик при лечение тазобедрена става

63.00 лв. с включен ДДС