Нож за домакинството за инвалиди

43.00 лв. с включен ДДС