Извита четка за изтъркване на гърба

74.00 лв. с включен ДДС