Ножица за превързочни материали

21.00 лв. с включен ДДС