Резервна седалка за тоалетен санитарен стол

49.00 лв. с включен ДДС