Резервна седалка за тоалетен санитарен стол

43.00 лв. с включен ДДС