Пояс за временно или постоянно стомирани пациенти

73.00 лв. с включен ДДС