Медицински ортопедичен колан за кръст

136.00 лв. с включен ДДС