Кинезио ленти при отоци на крайниците в голяма ролка

238.00 лв. с включен ДДС

Кинезио ленти при отоци на крайниците в голяма ролка направени всяка лепенка да се разделя за пет отделни.