Помощна дръжка за изправяне от леглото

133.00 лв. с включен ДДС