Опора за ставане и сядане от тоалетна

345.00 лв. с включен ДДС