Нашата Декларация за поверителност обяснява как данните за вас се събират, използват и оповестяват от ortopedia.bg. Тази Декларация за поверителност се отнася за информацията, която събираме, когато използвате “Платформата”, включително всеки уебсайт, приложение или услуга, която предлагаме, или когато общувате с нас. Информация за възможностите, които предлагаме съгласно тези правила, можете да намерите под заглавието “Вашият избор” по-долу. Тази Декларация за поверителност не важи за информация, която можете да предоставите на трети страни, на които споделяте информация за вас.

За да направим тази политика за поверителност по-лесна за разбиране, ние предоставихме обобщения в тези сиви кутии. Тези обобщения не са част от официалната политика. Въпреки, че сме предоставили обобщения, важно е да прочетете внимателно цялата политика.

1. Събиране на данни

Резюме: Ние събираме информация за вас, когато:

 • Създавате профил;
 • Използвате платформата;
 • Общувате с нас.

Също така събираме данни, като статистически данни за използването, чрез използването на “бисквитки”, сървърни дневници и подобни технологии.

Ако изберете определени функции, ще събираме и данни от други източници, като социални медийни услуги, покани и импортирани контакти.

1.1 Информация, която ни предоставяте

Ние събираме данни, които ни предоставяте директно. Например събираме информация, която предоставяте, когато създавате профил, попълвате формуляр или комуникирате с нас. Видовете информация, която събираме, включват вашето име, e-mail адрес, пощенски адрес, телефонен номер, подробности за начина на плащане, снимки и друга информация, която ни предоставяте.

1.2 Данните, които събираме автоматично, когато използвате платформата

Когато използвате нашата платформа, автоматично събираме информация за вас, включително:

 • Удостоверения: Ние събираме идентификационни данни за използването от ваша страна на платформата, включително вида на използвания браузър, времето за достъп, посетените страници, IP адреса ви и страницата, от която дойдохте на нашата платформа.
 • Информация за устройството: събираме информация за компютъра или мобилното устройство, които използвате за достъп до нашата платформа, включително хардуерния модел, операционната система и версията, идентификационния номер на устройството и информацията за мобилната мрежа.
 • Информация за местоположението: Всеки път, когато използвате нашата платформа или по друг начин се съгласявате с събирането на тази информация, може да събираме информация за местоположението на устройството ви.
 • Данни, събрани чрез “бисквитки” и други техники за проследяване: Ние и нашите доставчици на услуги събираме данни, използвайки разнообразни технологии, включително “бисквитки” и пикселни маркери (известни също като ясни GIF, уеб маяци или пиксели). “Бисквитките” са малки файлове, съхранени на твърдия диск или памет на устройството ви, които ни помагат да подобрим платформата и опита си и да проследим използването на нашата платформа. Пикселните маркери са електронни изображения, които могат да се използват на нашата платформа или в имейли, и които проследяват използването на нашата платформа и ефективността на комуникациите. Можете да научите повече за типовете “бисквитки”, които използваме ние и нашите доставчици на услуги, като прочетете правилатани за “бисквитките” .
 • Друга информация: С ваше позволение, ще се съберат всички други данни от вашето устройство, като например снимки от филм ролка, контакти с лица, които искате да намерите или, с което искате да направите контакт или календар данни, които управляват с помощта на платформата искате ,
1.3 Данни, събрани от други източници

Можем да събираме информация за вас от други източници, като някои функции на платформата, която сте избрали да използвате, включително:

 • Социални медийни услуги. Ако използвате социална медия услуга на трета страна, за да се регистрирате или влезете в профила си чрез нас, ще имаме достъп до част от информацията за профила ви в тази услуга, като вашето име и други подробности за този профил, в съответствие с разрешението на тази услуга. Можете да деактивирате връзката между нашата платформа и сметката ви от трети страни по всяко време.
 • Покани. Ако друг член ви изпрати покана чрез нашата платформа, може да получите имейл адреса или телефонния си номер. Ако сте поканен гост, автоматично ще Ви изпратим покана на нашата платформа и ако не отговорите, ще ви изпратим еднократно напомняне за поканата. Ortopedia.bg съхранява тази информация за връзка само, за да ви изпрати тези покани и да оцени техния успех. Можете да прекратите абонамента си по всяко време, за да спрете да получавате покани в бъдеще, като следвате инструкциите в тези новини. Можете също така да се свържете с нас на адрес office@ortopedia.bg, за да поискате да изтрием тази информация от нашата база данни.

2. Използване на информацията

Резюме: Използваме информация за вас, за да:

 • Да оперираме, подобряваме, популяризираме и защитаваме ortopedia.bg и нашата платформа;
 • да общувате с вас и
 • Персонализирайте съдържанието.
2.1 Експлоатация на нашата платформа

Можем да използваме информация за вас за различни цели, свързани с функционирането на нашата платформа, включително:

 1. Осигуряване, поддържане и подобряване на нашата платформа, включително обработка на транзакции и разработване на нови продукти и услуги;
 2. Персонализиране на платформата;
 3. Мониторинг и анализ на тенденциите, употребата и дейностите, свързани с нашата платформа;
 4. Откриване, разследване и предотвратяване на измамни сделки, злоупотреби и други незаконни дейности и защита на правата на собственост или сигурността на ortopedia.bg и други;
2.2 Kомуникация с вас

Можем да използваме информация за вас за различни цели, свързани с комуникацията с вас, включително:

 1. Отговаряйте на вашите коментари, въпроси, искания и обслужване на клиенти;
 2. Да ви съобщим за продуктите, услугите и събитията, предлагани от нас и други, и да ви предоставим новини и информация, които според нас са от интерес за Вас;
 3. Комуникирайте комуникациите от други членове в съответствие с настройките за комуникация, които сте въвели в профила си;
 4. Изпраща ви технически съобщения, актуализации, сигнали за сигурност и поддръжка, както и административни съобщения.
2.3 Реклама и други приложения

Можем да използваме информация за вас за различни други цели, включително:

 1. Осигуряване на реклами, съдържание или функции, които съответстват на потребителските профили или интереси;
 2. Провеждане на състезания и други промоции;
 3. Комбинирайте с данните, които събираме за целите, описани в настоящата Декларация за поверителност и
 4. Изпълнение на всички други цели, описани по време на събирането на данните;

3. Обмен на информация

Резюме: Ще споделяме информация само за вас по начина или по начина, описан в тази Декларация за поверителност.

Можем да разкрием информация за вас:

 • На нашите доставчици на услуги от трети страни, които ни помагат да оперираме или подобряваме нашата платформа;
 • На властите да спазват правните задължения и да защитават и защитават нашите права и собственост;
 • До дъщерно дружество или правоприемник в рамките на търговска сделка;
 • Към членовете или социалните медийни услуги, в зависимост от избора, който правите чрез платформата.

Също така може да споделяме анонимна или обобщена информация.

3.1 За нашата платформа

Споделяме част от информацията, която събираме, като показваме информацията на нашата платформа в съответствие с потребителския профил и настройките на профила ви. Информацията от личния профил се споделя към куриерска фирма, с цел изпълнение на договора за поръчка.

3.2 С нашите доставчици на услуги

Във връзка с работата и подобряването на Платформата, можем да предоставим на доставчиците на услуги да ни помагат в определени функции като обработка на плащания, предаване по имейл, проучвания или състезания, хостинг на данни, управление на реклами и някои аспекти на нашия бизнес техническо обслужване на клиенти и общо обслужване на клиенти. Ние предприемаме стъпки, за да гарантираме, че тези доставчици имат достъп, обработват и съхраняват информация за вас само за целите, които ние разрешаваме в съответствие със задълженията за конфиденциалност.

3.3 Съответствие със закона и защитата на срещата

Възможно е да имаме достъп, архивиране и разкриване на информация за вас на трети страни, ако смятаме, че разкриването е в съответствие или изисквано от закона, регулацията или правния процес. Може също така да разкрием информация за вас, ако смятаме, че действията ви не са в съответствие с нашите Общи условия или други свързани с тях правила и принципи или ако това е за защита на вашите права, собственост или безопасност или за предотвратяване на Необходими са измами или злоупотреби с Ortopedia.bg или други.

3.4 Функция за разпространение в социалните мрежи и други инструменти

Платформата може да осигури функции за социално споделяне и други вградени инструменти, които ви позволяват да споделяте вашите действия на нашата платформа на трети страни и обратно. Тези функции ви позволяват да споделяте информация с приятелите си или с обществеността, в зависимост от настройките, които сте избрали за услугата. Използването на информация от Услугата е предмет на тяхната политика за поверителност и ние не контролираме тяхното използване на обменените данни. Ще научите повече за целта и обхвата на събирането и обработката на данни, свързани с функциите за социално споделяне, когато прочетете правилата за поверителност на услугите, които предоставят тези функции.

3.5 Обмен на информация между филиали и в случай на сливания, прехвърляния или други прехвърляния на активи

Когато Ortopedia. bg участва в корпоративно сливане, придобиване, финансиране, реорганизация, банкрут или продажба на нашите активи, данните могат да бъдат обменяни, продавани или прехвърляни като част от тази транзакция. Също така можем да споделим информация за вас с настоящи или бъдещи дружества майки, дъщерни дружества или филиали.

3.6 Други ситуации

Може да споделяме информация, която не можете да идентифицирате или да обобщавате информация за вас. Също така може да споделяме информация за вас с вашето съгласие или по ваше желание.

4. Допълнителни подробности

Резюме:

 • Може да позволим на други хора да използват технологии, които събират информация за вас, за да предоставят аналитични услуги и да ви дават реклами от Ortopedia.bg. Може да сте в състояние да деактивирате събирането или използването на тази информация.
 • Можете да преглеждате, променяте или деактивирате информация за вас в профила си, но можем да запазим определена информация.
 • Можете да изключите приемането на срещи за промоционални съобщения, но все пак може да получите други съобщения.
 • Ortopedia.bg се намира в Съединените щати и се урежда от законите на Съединените щати и вие се съгласявате да обработвате, предавате и съхранявате информация в и в Съединените щати и други страни.
 • Не можем да гарантираме абсолютната сигурност на вашите данни.
 • Тази политика за поверителност се актуализира редовно и не важи за доставчици на трети страни.
 • Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на адрес office@ortopedia.bg .
4.1 Аналитични и рекламни услуги, предоставяни от други

Ние можем да позволите на другите да използват бисквитки, уеб маяци, идентификационните номера на устройството, както и други технологии, за да се събере информация за използването на платформата, върху други уебсайтове и онлайн услуги. Има подробности за тези технологии и събраната по този начин информация, които се използват или обменят, включително съвети за това как можете да контролирате тези услуги и да се откажете от тях, можете да намерите в нашата политика Cookie .

4.2 Вашият избор: Информация за профила

Можете да актуализирате или поправите информацията за профила, която сте нарекли Ortopedia.bg, като редактирате настройките на профила си или като изпратите имейл до office@ortopedia.bg . Можете да деактивирате профила си, като редактирате настройките на профила си или като изпратите имейл до office@ortopedia.bg . Ortopedia.bg може да съхранява определена информация, ако е необходимо, за да спази законовите си задължения или за законни бизнес цели, като например разрешаване на спорове или прилагане на нашите законни права. Също така можем да съхраняваме кеширани или архивирани копия на информацията за вас за определен период от време.

4.3 Вашият избор: Информация за местоположението:

Когато отворите платформа за първи път, може да бъдете помолени да приемете нашата колекция от информация за местоположението. Ако не сте съгласни с тази колекция, може да не успеете да използвате мобилното си приложение. Можете да спрете да запишете информацията за местоположението по всяко време от конкретно устройство, като промените настройките на устройството, но имайте предвид, че нашата платформа или нейните функции може вече да не функционират, докато правите това.

4.4 Вашият избор: “Бисквитки”

Повечето устройства и уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, може да сте в състояние да премахнете или отхвърлите “бисквитките” на браузъра. Можете да научите повече за “бисквитките”, включително как да блокирате “бисквитките”, като посетите следния сайт: allaboutcookies.org . Моля, обърнете внимание, че наличността и функционалността на нашата платформа може да бъдат засегнати, ако решите да премахнете или отхвърлите “бисквитките”.

4.5 Вашият избор: Реклама

Можете да се откажете от срещите си от Ortopedia.bg, като следвате указанията в тези съобщения или като промените настройките за комуникация в профила си. Ако деактивирате тази опция, все още можем да ви изпратим безплатни съобщения, свързани с вашия профил или текущи бизнес отношения.

 

4.6 Безопасност

Използваме мерки, които са разработени за защита на вашите данни, както по време на предаването, така и след получаване на вашите данни. Например, ние използваме защитни стени, които са предназначени да предпазват от нарушители и да търсят слабости в мрежата. Въпреки това, нито един метод на предаване чрез интернет или метод на електронно съхранение е напълно сигурен.

4.7 Обхват на директивата

Тази Декларация за поверителност не важи за информация, която предоставяте на трети страни, като членове на Ortopedia.bg и други, с които споделяте информация за себе си. Нашата платформа може да ви пренасочи към доставчик на услуги от трета страна или към част от нашата платформа, контролирана от трета страна (обикновено чрез използването на отделна рамка или изскачащ прозорец от друго съдържание на нашата платформа). Разкриването на информация на тези трети страни се урежда от приложимата политика за поверителност на тази трета страна. Ние не носим отговорност за Декларацията за поверителност на трета страна или за съдържанието й, дори ако свързваме тези услуги с нашата платформа.

4.9 Промени в тази политика

Можем да променим тези правила за поверителност от време на време. Ако го направите, ще го посочим, като публикувате последната версия и актуализирате датата в горната част на тази страница. Ако направим съществена промяна в тази политика, ние ще Ви уведомим, в допълнение, като например чрез изпращане на електронна поща, или чрез публикуване на известие на видно място в нашата платформа. Продължаването на използването на Платформата след влизането в сила на промените означава, че променената Политика за поверителност се отнася за Вас.

4.10 Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес office@ortopedia.bg .