Антидекубитана възглавница за сядане

83.00 лв. с включен ДДС