Антидекубитален ринг против рани от заседяване

153.00 лв. с включен ДДС