Антидекубитална наглезенка при залежаване

39.00 лв. с включен ДДС